Generalforsamling 2020

Til alle klubber tilknyttet Dansk Curling Forbund
 
I inviteres hermed til årets Generalforsamling, som beskrevet i forbundets vedtægter. I år vil Generalforsamlingen blive afholdt;

Søndag den 10. maj 2020 kl. 11.00
Generalforsamlingen afholdes som sidste år, i Idrættens Hus, Brøndby.

BEMÆRK:

DCuF’s generalforsamling skal ifølge vedtægterne være afholdt inden udgangen af maj måned. Henset til den aktuelle situation omkring Coronavirus, COVID-19, forbeholder DCuF sig retten til at flytte generalforsamlingen til et tidspunkt der ligger efter maj måned. DCuF følger i øvrigt anvisninger fra myndighederne og Danmarks Idrætsforbund.

 
 Dagsorden ifølge vedtægter:

I relation til dagsordenen bemærkes følgende;

a) Generalforsamlingen besluttede i 2019, at ændre vedtægterne §10.
Ændringen betyder at alle klub formænd, der ønsker at gøre brug af klubbens stemmer ved generalforsamlingen, på e-mail, skal orientere forbundets sekretær (Rikke Jensen, rikke@curling.dk) samt formand (Henrik Christoffersen, henrik@curling.dk) om hvem der forvalter klubbens stemmer. Denne orientering skal være ovennævnte i hænde senest 24 timer før generalforsamlingen.

b) Generalforsamlingen besluttede i 2019, at ændre vedtægterne §12, stk. 7.
Ændringen betyder, at der ikke skal vælges en juniorrepræsentant. Til gengæld skal der vælges en kasserer.

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af fuldmagt(er)
 3. Optagelse af nye klubber
 4. Beretning v/ formand, Henrik Christoffersen
 5. Regnskab v/ kasserer, Tobias Rasmussen
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
  1. Formand (ulige år)
  2. Kasserer (lige år)
  3. Repræsentant for København, Frederiksberg og Amager (ulige år)
  4. Repræsentant for Region Hovedstaden/øvrige Sjælland (lige år)
  5. Repræsentant for Region Syddanmark (ulige år)
  6. Repræsentant for Region Nord- og Midtjylland (lige år)
  7. Bestyrelsesmedlem (lige år)
  8. Bestyrelsesmedlem (ulige år)
  9. Bestyrelsesmedlem (lige år)
  10. Bestyrelsesmedlem (ulige år)
 8. Valg udenfor bestyrelsen
  1. 1. suppleant til bestyrelsen (lige år)
  2. 2. suppleant til bestyrelsen (ulige år)
  3. 1 revisor (hvert år)
  4. 1 revisorsuppleant (hvert år)
  5. 1 Ekstern revisor (hvert år)
  6. Formand for Ordensudvalget (lige år)
  7. 2 menige medlemmer til Ordensudvalget (lige år)
  8. 2 menige medlemmer til Ordensudvalget (ulige år)
  9. 1. suppleant til Ordensudvalget (lige år)
  10. 2. suppleant til Ordensudvalget (ulige år)
 9. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
 10. Budget v/ kasserer, Tobias Rasmussen
 11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen .


Forbundet inviterer på frokost, så i den forbindelse ønsker vi en tilbagemelding på hvem der deltager på mødet, senest den 1. maj 2020.
 
Tilmelding sker online, enten ved at klikke her, eller via opslag på forbundets opslag.