Regler

Regler
Reglerne er ikke oversat men kan læses på engelsk via THE WORLD CURLING FEDERATION’s spilleregler “Rules of curling”
Klik på dette link

Særlige regler i forbindelse med afvikling af danske turneringer turneringer (“Supplerende Danske Regler”) udstedes af D.Cu.F’s Turneringsudvalg.

Danske fejeregler 2016 kan ses her.
 Udvidelse af fejereglerne kan ses her (engelsk)

Supplerende danske regler 2019:

Disse regler gælder ved danske turneringer i DCuF´s regie. Reglerne er udarbejdet af Turneringsudvalget.

Disse supplerende regler gælder fra den 1. august 2019

Holdene:
Alle spillere der deltager i en turnering i DCuF’s regie, skal ved turneringsstart være medlem af en klub under DCuF. Hvis denne regel overtrædes tabes kampen hvori overtrædelsen fandt sted.

Et hold består af max 5 stamspillere. Stamspillere er de personer som er angivet på tilmeldingen ved turneringens start.

Dommer:

I Danmark er overdommeren lig med Turneringsudvalget.
I kampe under Dansk Curling Forbunds ledelse, er en sådan autorisation altid givet til dommeren.

I Danmark holdes der normalt ikke forhåndsmøde med holdene.

Hvis et hold diskvalificeres fra en kvalifikationsturnering, diskvalificeres holdet også fra den turnering som holdet evt. allerede har kvalificeret sig til.

Beklædning:
I kampe i turneringer under DCuF kræves ens beklædning på overkroppen på alle spillere.

Hvis beklædningsreglerne overtrædes gælder følgende sanktioner:

  1. overtrædelse: Bøde på kr. 400,-
    2. overtrædelse: Kampen tabes, samme sanktion for efterfølgende overtrædelser.

Spillesystemet og spilleplanen udarbejdes af turneringsudvalget for turneringer under DCuF.

Sponsorer:
Under DCuF-stævner er det muligt at spille med Firmalogoer på trøje og bukser, dog henstilles der til at holdene ikke reklamerer for firmaer der optræder u-etisk og i strid med dansk lovgivning.

Udtrædelse af turnering:
Hvor et hold forlader en turnering på grund af diskvalifikation tabes de kampe hvori der er begået regelbrud samt de efterfølgende kampe. I øvrige kampe fastholdes resultaterne, herunder at resultaterne i tidligere lovligt spillede kampe i samme turnering fastholdes.

Hvis et hold af egen drift udtræder af en igangværende turnering, tabes holdets efterfølgende kampe. I øvrige kampe fastholdes resultaterne, herunder at resultaterne i tidligere spillede kampe i samme turnering fastholdes.

Udenlandske spillere:
Udlændinge kan deltage i turneringer under DCuF såfremt de har været bosiddende i Danmark mindst to år inden turneringens start, og ikke har repræsenteret et andet land i to år inden turneringens start.

Der kan dispenseres ved regionale turneringer.

Opløsning af hold:
Når turneringer i Danmark kvalificerer et hold til fremtidige turneringer.

Et hold betragtes som opløst såfremt de resterende spillere fra den kvalificerende turnering ikke opfylder en af 2 betingelser:
1: Der resterer 3 stamspillere
2: Der resterer 2 stamspillere, hvoraf en er skipperen fra den foregående sæson.
Såfremt dette kan give flere mulige opstillinger, hvor en af disse betingelser er opfyldt, fortsætter det hold der kan stille 3 stamspillere, frem for andre opstillinger.

Såfremt et kvalificeret hold ved senior DM og Mix-hold DM er opløst tilfalder pladsen i turneringen det hold der placerede sig højest uden for de kvalificerede hold i den turnering der kvalificerede holdet

Figurspil:
Regler for figurspil kan findes her

Share