Elitecenter retningslinier

Dette dokument har til formål at beskrive DCUF’s elitecenter bedst muligt, for at give deltagerne det bedst mulige grundlag at beslutte om man vil ansøge eller ej.

Formål med DCUF’s elitecenter

At danne ramme for Dansk Curling’s elite aktiviteter med henblik på at optimere chancerne for at nå vore mål.  Alt vi gør sigter imod at skabe et seriøst elite setup, som gør os konkurrencedygtige og attraktive for både spillere, sponsorer og Team Danmark.

Organisation

Elitecenteret ledes af elitecenterlederen, som har det overordnede sportslige ansvar.  Herudover er der tilknyttet et antal øvrige ressourcer såsom landstrænere, fysiske trænere etc.

De aktuelle ressourcer vil blive kundgjort løbende.

Værdigrundlag

 • Hårdt arbejde giver resultater
 • Åbenhed er essentiel for at skabe udvikling og et godt arbejdsmiljø
 • Curling er en sport, og sund levevis og god fysisk form er fundamentet for at kunne performe
 • Vi arbejder både kortsigtet og langsigtet for at opnå vore mål
 • Vi tager ansvar for egne handlinger
 • Vi kommunikerer åbent og tør italesætte problemstillinger på en respektfuld måde
 • Vi arbejder så faktuelt og objektivt som muligt, og personlige meninger er ikke styrende for vore beslutninger.
 • Vi holder vore aftaler
 • Vi er åbne overfor nye ideer og tiltag:  det er grundlaget for udvikling
 • Individet sættes aldrig højere end helheden

Mål

Sportslige mål for sæson 2023/24:

KategoriMål
Mixed teamsTop 8
Senior herrerAt rykke op i EM A-gruppen
Senior damerAt kvalificere os til VM 2024 ved EM 2023 og top 6 ved VM 2023
Junior herrerAt kvalificere sig til semifinalen  ved WJBCC 2023
Junior damerAt kvalificere sig til semifinalen ved WJBCC 2023
Mixed DoublesAt blive oppe i A gruppen
At opnå en top 8 placering ved VM 2024

Herudover arbejdes med en række procesrelaterede mål på både individuelt og landsholdsniveau indenfor de tekniske, taktiske, fysiske og mentale områder.  Disse vil blive defineret senere.

Deltagere i elitecentret

I elitecenteret optages spillere som:

 • Har et realistiske potentiale til at repræsentere Danmark ved et internationalt mesterskab indenfor de næste 4 år
 • Ikke deltager i andre nationers nationale mesterskaber, udtagelseskonkurrencer eller eliteprogrammer
 • Er interesseret i at deltage i centrets aktiviteter
 • Kan leve op til de individuelle krav der er stillet
 • Lever op til elitecenterets værdigrundlag.

Udtagelse

Det er en generalforsamlingsbeslutning, at udtage spillere til landsholdene.  De vil blive udtaget efter følgende kriterier og proces:

Udtagelseskriterier og proces

For at komme i spil til udtagelse, skal man være optaget i elitecenteret.

Efter udtagelse planlægges aktiviteter sammen med den udpegede coach, som skal forberede holdet til mesterskaber.  Ideelt set inkluderer dette turneringsdeltagelse, men med det nuværende budget er det meget begrænset.

Optagelse i elitecenteret

For at søge om optagelse i elitecenteret skal man udfylde denne formular med deadline 30.05.2023

Ansøgningsformular

Alle – også eksisterende deltager – skal udfylde formularen.

I løbet af maj 2023 vil der blive afholdt samtaler med alle elitecenter deltagere fra sæsonen 2022-2023, hvor der vil blive givet feed-back fra sæsonen 2022-2023 samt en vurdering af, hvad der skal til for at udvikle sig fremadrettet i den kommende sæson 2023-2024.  I disse samtaler vil også indgå en samtale om spillerens prioriteter og indsats for den kommende sæson.


Nye ansøgere til elitecenteret vil blive indkaldt til en prøvetræning (evt.) og en samtale med en træner fra elitecenteret efter aftale.

Forventinger og krav til spilleren er beskrevet i det selvstændige dokument:

DCUF spillerforventninger 2023-2024

Sæsonplan

I nedennævnte sæsonplan findes lige nu aktiviteter om:

 • Elitecenter træningsweekender
 • Danske mesterskaber
 • Internationale mesterskaber
 • Deadlines for udvælgelse
 • Væsentlige internationale turneringer
 • Forventede aktiviteter for de forskellige landshold

Sæsonplanen er på nuværende tidspunkt ikke endelig, men du skal regne med at kunne deltage i disse arrangementer.  Har du et problem med datoerne, bedes du melde dette i indbydelsen.

Sæsonkalender 2023-24

Økonomi

Det koster 2.200 kr./spiller at deltage i elitecenterets aktiviteter.  Beløbet går til at dække omkostninger i elitecenteret: coaches, mesterskaber, is etc.

Ved deltagelse i internationale mesterskaber vil der skulle erlægges en egenbetaling på ca. 3000 kr./mesterskab.  Spiller og/eller klub skal være indstillet på denne egenbetaling skulle man blive udtaget til landsholdet.  Beløbet er baseret på et “skrabet” budget, hvor der vælges billigste transportform, overnatning på AirBnB eller lignende og at man laver sin egen mad.

Deltagelse i Mixed Teams event modtager et tilskud på 10.000 kr./hold til deltagelse.

Turneringsdeltagelse

 • Der ydes støtte til landsholdene inden for de økonomiske rammer, der er givet.  Støtten prioriteres imod hold som har en god chance for at nå de opstillede mål, og arbejder hårdt og målrettet.
 • Der gives ikke støtte til klubhold.
 • Fokus skal være på at møde gode modstandere på god is, tæt på formtop (mesterskaber).
 • Spilleren søger kun at deltage i aktiviteter, som er relevante for den disciplin som man er udtaget til.

Lokationer

Der er 2 steder, hvor der vil blive afholdt elitecenter træninger:  Hvidovre og Gentofte.

Coaches

DCUF stiller coaches til rådighed til mesterskaberne og forberedelserne til mesterskaberne.  Dette gøres for at sikre kvalitet og kontinuitet.  Det vil som udgangspunkt ikke være muligt, at landsholdet vælger en anden coach.  

Er landsholdet lig med et klubhold kan en eventuel holdcoach muligvis blive assisterende coach til et mesterskab.  Omkostningerne hertil afholdes ikke af DCUF.  En assisterende coach skal godkendes af den sportslige ledelse og rapportere til landstræneren.

DCUF coaches arbejder sammen om landsholdene.  Der vil være forskellige definerede ansvarsområder, men det er også muligt at lappe over hinanden.

Share