Mission og Vision

Dansk Curling Forbunds hovedopgave er at fastholde og udvikle curlingsporten samt at udbrede interessen for curling i Danmark.

Se den korte version af strategiaftalen, der strækker sig fra 2022-2025 her:

DCuF Kommunikationsstrategi 2023-2025

Nedenfor kan du læse om de tre strategiske fokusområder, som DCuF arbejder med i den aktuelle strategiperiode.

spor 1. – vækststrategi

spor 2. – talent og elitestrategi

spor 3. – organisationsudvikling

Share