Curling i skolen

Curlingklubberne samarbejder med skoler om skolecurling, hvor eleverne kan prøve at spille curling med instruktion af fra en erfaren spiller i klubben, hvor de lærer de grundlæggende teknikker i curling og kan spille en kamp.

Åben Skole er et element i Folkeskolereformen, hvor folkeskolerne er forpligtet til at inddrage lokale foreninger og kulturinstitutioner i skolens undervisning. I de lokale curlingklubber er der erfaring med at komme i gang med at spille curling på begynderniveau, og de sammensætter et program for eleverne alt efter skoletrin.

Skolecurling i Esbjerg
I 2022 tog Esbjerg Kommune initiativ til et pilotprojekt i uge 34-41, hvor idrætsklasser deltog i træninger i forskellige lokale idrætsforeninger efter eget valg. Målet er at åbne børnenes øjne for en bredere vifte af idrætsgrene, og hjælpe idrætsforeningerne med at tiltrække flere børn og unge.

Under dette innovative tiltag kom idrætsklasser fra Fourfeldtskolen Bohrs 7. og 8. klassetrin til en to-timers træning i Esbjerg Curling Klub, og skolens 5. klasser deltog i et forløb over to gange.

Din skole kan også lave et skolesamarbejde med en curlingklub!

Skoler og kommuner er velkomne til at kontakte curlingklubben, men det kan lige så godt være den enkelte klub, der igangsætter et samarbejde med lokale skoler.

Fotos: DCuF.

Share