Grundlag for DCuF Elitecenter

I kølvandet på Vinter-OL i PyeongChang, Sydkorea i 2018, blev der nedsat en arbejdsgruppe med det formål at komme med et forslag til et grundlag for et nyt elitecenter. Nogle af de vigtige faktorer i arbejdet var bl.a. at adskille forbundets politiske ledelse fra den sportslige ledelse, ligesom det var vigtigt at se på forbundets muligheder for at opnå flere medaljer ved internationale mesterskaber.

Arbejdsgruppen fremlagde sit forslag, på forbundets generalforsamling den 19. maj 2019. Der er efterfølgende sket justeringer af grundlaget på forbundets ekstraordinære generalforsamling den 15. august 2021.

Grundlaget for Elitecenteret ser dermed ud som følger:

§1 Etablering af elitetræningscenter (et eller flere steder i københavnsområdet) med betaling for deltagelse (herefter kaldt elitedeltagere). Der afholdes optagelsesprøver for nye deltagere.

§2 Det kræves at man er elitedeltager for at kunne repræsentere Danmark ved internationale mesterskaber.

§3 Der etableres en træneruddannelse.

§4 Der nedsættes/ansættes en sportslig ledelse bestående af flere personer, som skal være uafhængig af DCuF’s bestyrelse. Forhåbentligt er der en række trænere heri. (Den sportslige ledelse består pr. 2. april 2022 af én landstræner, red.)

§ 5 Den sportslige ledelse tildeles en række beføjelser, herunder:

 • Sætte individuelle krav til elitedeltageres træning i forhold til den enkelte spillers job, uddannelse etc. – både for træning på is og fysisk træning.
 • Sætte krav til sæson- og turneringsplanlægning for elitedeltagere, samt sportslige krav til elitedeltagere og hold.
 • Have mulighed for at sanktionere spillerne, der ikke forsøger at leve op til de aftalte krav.
 • Foretage økonomiske prioriteringer for elitepuljen, såsom vælge hvilke mesterskaber og turneringer der kan opnås støtte til, for at prioritere de turneringer/discipliner, der giver størst muligt sportsligt udbytte og resultatpotentiale.
 • Foretage ændringer (i fx spilrækkefølge) under mesterskaber og turneringer, der er støttet fra elitepuljen.

§ 6 Den sportslige ledelse udtager de spillere der skal repræsentere Danmark ved internationale
mesterskaber og turneringer (landshold). Udtagelsen inkluderer alle aktive spillere samt eventuelt reserve.

 • Udtagelser skal ske på de tidspunkter, der fremgår af Elitecenterets sæsonkalender. Sæsonkalenderen for den kommende sæson skal hvert år udgives af den sportslige ledelse senest i januar måned, altså ca. et halvt år før sæsonstart. Hvis et mesterskab eller en turnerings starttidspunkt ikke er kendt i januar måned, kan der i kalenderen angives en forventet dato for udtagelse.
 • Sæsonkalenderen skal indeholde datoer for udtagelse af spillere og planlagte træningssamlinger. Sæsonkalenderen skal i videst muligt omfang tage højde for klubturneringer.
 • Den sportslige ledelse skal forud for en udtagelse, tage spillernes individuelle niveau, træningsindsats og nuværende potentiale i betragtning. Ligeledes skal denne afholde en personlig samtale med de spillere der ønsker at stå til rådighed for landsholdet, for at sikre en social harmoni på det udtagne landshold.
 • Når udtagelse er sket, kan den sportslige ledelse ikke ændre udtagelsen, medmindre en spiller selv ønsker at blive udskiftet eller hvis der opstår længerevarende sygdom som forhindrer træning (typisk +2uger), eller som følge af en spillers væsentlige misligholdelse af vilkårene for at være en del af elitecenteret.
 • I tilfælde af udskiftninger på landsholdet, som beskrevet i stk. 3, vil den sportslige ledelse altid skulle have godkendelse fra eliteudvalget, inden der foretages en ændring i landsholdet.
 • Spillere der har været i betragtning til udtagelse, men ikke blev valgt har ret til at få en tilbagemelding fra landstrænerne på, hvorfor vedkommende ikke er blevet udtaget.

§ 7 Den sportslige ledelse skal indenfor de økonomiske rammer tilstræbe, at de spillere som var i
betragtning til at blive udtaget, men ikke blev det, får mulighed for at deltage i øvrige internationale
turneringer, som eksempelvis turneringer på World Curling Tour eller lignende højt, internationalt niveau.
Dette for at sikre at alle spillere bliver fortrolige med internationale turneringer.

Elitecenteret er, som det nævnes ovenfor, placeret i Københavnsområdet, hvilket i praksis betyder, at curling-klubberne i hhv. Gentofte og Hvidovre lægger is til elitecenterets træningspas. Alle spillere i elitecenteret er forpligtet til at deltage i et nærmere aftalt antal af elitecenterets træningspas, herunder også træningspas i begge de benævnte klubber.

Spillerne tilmelder sig elitecenteret inden hver sæson og betaler et gebyr for deltagelse i elitecenteret. Gebyret er, sammen med finansiering fra DIF og DCuF afgørende for at elitecenterets aktiviteter kan drives. Der er endvidere en vis grad af egenbetaling fra spillerne, ifm. deltagelse i Internationale turneringer, samt f.eks. EM, VM og OL.

§6, pkt. 1 og 2 redigeret på basis af beslutningsforslag på generalforsamling i 2022.

Share