Fastholdelse

Fastholdelsesaktiviteter er vigtige at have fokus på i klubben, da de sikrer at nuværende og potentielle medlemmer bliver i sporten. Man kan lave mange rekrutteringsaktiviteter, men hvis der ikke er et attraktivt tilbud til potentielle medlemmer i klubben, så stopper folk hurtigt igen 😊 Der er nogle overvejelser man med fordel kan gøre sig, inden man laver fastholdelsesaktiviteter i sin klub:

  • Afdæk nuværende medlemmers behov og ønsker. Hvilke klubaktiviteter synes de der mangler? Undersøg hvorfor medlemmer forlader klubben.
  • Udpeg en trivselskoordinator der kan tage temperaturen på medlemmernes trivsel og behov
  • Er der planer og aktiviteter, der sikrer det sociale liv, et godt klubmiljø, uddannelse, medindflydelse osv.?
  • Erfaring viser, at træneren har stor betydning for fastholdelsen. Hvordan kan I styrke trænerens muligheder og evner til at motivere og udvikle curlingspillere? Og fokuserer I på et godt træningsmiljø for alle?

I det nedenstående ses forskellige eksempler på fastholdelsesaktiviteter i forbundet. Hvis jeres klub gerne vil gøre brug af aktiviteterne, men ikke ved hvordan I skal begynde, så er I velkomne til at give udviklingskonsulenten Mia et kald på 28346188 eller en mail mia@curling.dk

Klik gerne på aktiviteterne og læs mere 🙂

Den gode modtagelse

Curling kick-off

Træningslejre på tværs af landet

1-2 træner kursus

Vær en aktiv klub året rundt

Hav fokus på det sociale fællesskab

DIF udgivelse:

Share