Regler

Regler
Reglerne er ikke oversat men kan læses på engelsk via THE WORLD CURLING FEDERATION’s spilleregler “Rules of curling”
Klik på dette link

Særlige regler i forbindelse med afvikling af danske turneringer turneringer (“Supplerende Danske Regler”) udstedes af D.Cu.F’s Turneringsudvalg.

Danske fejeregler 2016 kan ses her.
 Udvidelse af fejereglerne kan ses her (engelsk)

Supplerende danske regler 2023:

Disse regler gælder ved danske turneringer i DCuF´s regie. Reglerne er udarbejdet af Turneringsudvalget.

Disse supplerende regler gælder fra den 1. august 2023.

Holdene:
Alle spillere der deltager i en turnering i DCuF’s regie, skal ved turneringsstart være medlem af en klub under DCuF. Hvis denne regel overtrædes tabes kampen hvori overtrædelsen fandt sted.

Et hold består af max 5 stamspillere. Stamspillere er de personer som er angivet på tilmeldingen ved turneringens start. Det er ikke muligt at ændre i stamspillerne efter turneringens start.

Dommer:

I Danmark er overdommeren lig med Turneringsudvalget.
I kampe under Dansk Curling Forbunds ledelse, er en sådan autorisation altid givet til dommeren.

I Danmark holdes der normalt ikke forhåndsmøde med holdene.

Hvis et hold diskvalificeres fra en kvalifikationsturnering, diskvalificeres holdet også fra den turnering som holdet evt. allerede har kvalificeret sig til.

Beklædning:
I kampe i turneringer under DCuF kræves ens beklædning på overkroppen på alle spillere.

Det er ikke tilladt at bære dansk eller udenlandsk landsholdstøj ved danske mesterskaber.

Hvis beklædningsreglerne overtrædes gælder følgende sanktioner:

Første kamp, hvori der sker overtrædelse: Bøde på kr. 400,- pr. hold.
Følgende kampe, hvori der sker overtrædelser: Den/de pågældende kampe tabes.

Sponsorer:
Under DCuF-stævner er det muligt at spille med Firmalogoer på trøje og bukser, dog henstilles der til at holdene ikke reklamerer for firmaer der optræder u-etisk og i strid med dansk lovgivning.

Udtrædelse af turnering:
Hvor et hold forlader en turnering på grund af diskvalifikation tabes de kampe hvori der er begået regelbrud samt de efterfølgende kampe. I øvrige kampe fastholdes resultaterne, herunder at resultaterne i tidligere lovligt spillede kampe i samme turnering fastholdes.

Hvis et hold af egen drift udtræder af en igangværende turnering, tabes holdets efterfølgende kampe. I øvrige kampe fastholdes resultaterne, herunder at resultaterne i tidligere spillede kampe i samme turnering fastholdes.

Udenlandske spillere:
Udlændinge kan deltage i turneringer under DCuF såfremt de har været bosiddende i Danmark mindst to år inden turneringens start, og ikke har repræsenteret et andet land i to år inden turneringens start.

Der kan dispenseres ved regionale turneringer.

Opløsning af hold:
Når turneringer i Danmark kvalificerer et hold til fremtidige turneringer.

Et hold betragtes som opløst såfremt de resterende spillere fra den kvalificerende turnering ikke opfylder en af 2 betingelser:
1: Der resterer 3 stamspillere
2: Der resterer 2 stamspillere (gælder også Mix Doubles disciplinen), hvoraf en er skipperen fra den foregående sæson.
Såfremt dette kan give flere mulige opstillinger, hvor en af disse betingelser er opfyldt, fortsætter det hold der kan stille 3 stamspillere, frem for andre opstillinger.

Såfremt et kvalificeret hold ved senior DM, Kørestols DM eller Kørestols Mixed Doubles DM er opløst tilfalder pladsen i turneringen det hold, der placerede sig højest uden for de kvalificerede hold i den turnering, der kvalificerede holdet.

Mvh. Turneringsudvalget

Figurspil:
Regler for figurspil kan findes her

Share