Tøjdirektiv

Tøjdirektiv gældende fra 1. februar 2017

Alle spillere og hold, der repræsenterer Danmark ved internationale curling mesterskaber, er forpligtet til at bære den danske landsholdsdragt, som Dansk Curling Forbund (DCuF) til enhver tid har besluttet sig for.

Overtrædelse kan medføre bøde, som fastsættes efter sagens karakter, hjemsendelse og evt. udelukkelse fra fremtidige mesterskaber.

DcuF har indgået sponsoraftale med Balance Plus. Aftalen indbefatter sponsorering af vores bedste herre og damehold med Balance Plus udstyr og tøj, inkluderende sko, koste, bukser, handsker og kostetasker. Herudover gives 50 % på transformer faceplates.

Derudover tilbydes andre hold, der skal repræsentere Danmark ved EM/VM for juniorer, seniorer eller mix (for hold eller par), 30 % på tøj og udstyr til brug op til og under et EM/VM. Hvis der gøres brug af dette tilbud til at købe tøj, skal holdet tillige benytte koste og handsker fra Balance Plus. Der må i så tilfælde ikke påføres andre logoer eller mærker på dem, og Balance Plus’ logo må ikke dækkes eller ændres. Hvis der ikke købes tøj fra Balance Plus, skal koste og handsker fra Balance Plus ikke nødvendigvis benyttes. For køb kan holdet skrive til info@balanceplus.com

Nedenstående tøjpakke vil blive udleveret til hold, som repræsenterer DCuF ved internationale mesterskaber. Tøjpakken skal holde minimum 2 år fra udleveringsdatoen. Evt. byttet tøj eller manglende tøj skal erstattes ved næste deltagelse i et mesterskab. Hvis en spiller påtænker at bytte sin spilledragt til det udtagne mesterskab, råder DCuF spilleren til at købe ekstra spilledragter til dette formål. Det vil altid være muligt at udvide tøjpakken for egne midler.

Det er ikke tilladt at give landsholdsdragten til 3. part (fans, venner, familie, sponsorer), udover andre spillere.

Hvis det skulle ske, at det udleverede spilletøj bliver ødelagt, tages der kontakt til sportschefen. Hvis skaden er selvforskyldt vil der blive krævet erstatning for det ødelagte tøj. Spillere, som får udleveret tøjpakker fra DCuF vil blive bedt om at underskrive for modtagelsen af tøjet.

Øvrige forhold

 • Tøjet er DCuF’s ejendom og er i princippet kun til låns. Evt. bortkomst eller ualmindelig slidtage skal erstattes for spillerens regning.
 • Tøjet må ikke bruges privat, til andre turneringer eller træning, og det er spillerens personlige ansvar at vedligeholde tøjet.
 • Tøjet skal bruges til alle internationale mesterskaber (EM og VM), hvor spillerne repræsenterer Danmark.
 • Der suppleres spilletøj til holdet uden beregning, hvis holdet udvider med en ny spiller og coach i perioden. Dette gælder dog ikke spillere fra andre hold, som allerede har modtaget tøj.
 • Landsholdsdragten produceres til den enkelte spiller med navn og DCuF logo. Ønsker holdet trykte sponsorlogoer, kan dette lad sig gøre for egen regning.  Det betyder i praksis., at kan samme dragt ikke bruges ved det følgende mesterskab, skal holdet bekoste nye t-shirts og jakker.
 • DCUF varetager al kontakt til producenten i forbindelse med landsholdsdragten.
 • Spillerne står selv for påsyning af event stofmærker på spilletøjet. DCuF logo er trykt på tøjet.
 • Hvis der til et mesterskab er både et herre og et damehold repræsenteret, skal de være klædt ens.

TØJPAKKER

EM/VM Damer + Herrer (5 spillere + 1 coach):

 • 2 røde T-shirts pr. spiller
 • 2 hvide T-shirts pr. spiller
 • 2 røde T-shirts til reserve spiller + coach
 • 2 hvide T-shirts til reserve spiller + coach
 • 1 rød spillejakke pr. deltager
 • 1 hvid spillejakke pr. deltager

Junior VM + challenge Damer/Herrer (5 spiller + 1 coach):

 • 2 røde T-shirts pr. deltager
 • 2 hvide T-shirts pr. deltager
 • 1 rød spillejakke pr. deltager
 • 1 hvid spillejakke pr. deltager

Veteran VM Damer/Herre (4 spillere)

 • 2 røde T-shirts pr. spiller
 • 2 hvide T-shirts pr. spiller
 • 1 rød spillejakke pr. spiller
 • 1 hvid spillejakke pr. spiller

EM Mix (4 spillere)

 • 2 røde T-shirts pr. spiller
 • 2 hvide T-shirts pr. spiller
 • 1 rød spillejakke pr. spiller
 • 1 hvid spillejakke pr. spiller

VM Mixed Doubles (2 spillere + coach)

 • 2 røde T-shirts pr. spiller
 • 2 hvide T-shirts pr. spiller
 • 1 rød spillejakke pr. spiller
 • 1 hvid spillejakke pr. spiller

Internationale mesterskaber Kørestol (4 spillere samt evt. coach)

Ovenstående regler og tøjpakke gælder også for kørestols-curlere. Hvis holdet ikke kan bruge tøjet fra tøjpakken, får hver spiller et beløb af tilsvarende værdi (pt kr 1.700 per spiller), og er i øvrigt underlagt samme regler som i dette tøjdirektiv. Beløbet kan således ikke overføres til andre år eller andre aktiviteter.

Generelt

Der gives kun tøj til reserve og coach, der hvor dette er nævnt ud for det enkelte mesterskab. Herudover kan tøj til disse købes af DCuF

Bestilling af tøj skal gå igennem elite-koordinatoren. Ved spørgsmål kan sportschefen ligeledes kontaktes.

Landsholdsdeltagere kan blive bedt om af DCuF at skulle stille sig til rådighed for sponsorarran­gementer, som DCuF afholder for eventuelle sponsorer.

Share