Udtagelseskriterier og -proces 2024-2025

Her kan du læse om udvælgelseskriterier og -proces for elitespillere i sæsonen 2024-2025. Formålet med beskrivelsen er at gøre hele processen så gennemskuelige som muligt.

At vælge mellem forskellige mennesker er en kompleks proces, som ikke kan laves baseret på objektive data alene. Mange faktorer spiller en rolle, og de hænger sammen. Processen skal gennemføres med respekt for de personer, der er involveret. 
Har du spørgsmål, kan du kontakte leder af Elitecentret Ulrik Schmidt på mail: us@curling.dk

1. Udvælgelsesprincipper

 • Der udtages spiller til landsholdsdeltagelse.  Det omfatter deltagelse i mesterskaber, men også forberedelsesaktiviteter.
 • Det forventes at spillerne er engageret på eget hold i supplement til landsholdsdeltagelsen.  Det er ingen betingelse – man bliver udtaget som enkeltspiller. 
 • Alt hvad vi gør, er med det mål at skabe resultater, både på kort og lang sigt.
 • Vi udvælger spillerne ud fra kriterierne nedenfor. Dette er en blanding af objektive og subjektive elementer, men alle er relateret til at kunne sætte de bedste hold sammen for at skabe resultater. Personlige relationer, tidligere udvælgelseshistorik, fordeling af atleter pr. klub o.s.v. er ikke faktorer.
 • Ikke alle kriterier vil blive opfyldt af en enkelt spiller. Nogle vil være vigtige for alle spillere (f.eks. ramme kosten med den rigtige fart), andre vigtigere for nogle mere end andre (f.eks. kendskab til strategi).
 • Udvælgelsen af ​​spillere til både eliteprogrammet og de enkelte landshold sker ud fra et holdpræstationssynspunkt: vi har brug for den rigtige kombination af færdigheder og personprofiler og vil også gerne have, at vi har spillere, der kan udfordre hinanden på de forskellige positioner.
 • Vi ønsker at mindske sårbarheden i tilfælde af skade, sygdom eller andre årsager til ikke at være til rådighed.
 • Det er op til den sportslige ledelse at foretage udvælgelsen. Der vil ikke blive givet en score på de forskellige elementer, og der vil heller ikke blive givet en begrundelse for, hvorfor en person er udvalgt i stedet for en anden person.   Grunden er, at det vil åbne op for en ufrugtbar sammenligning mellem personer, som ikke vi gavne det fremtidige arbejde med truppen.  Alle spillere vil derimod modtage feed-back på deres status og feed-forward i forhold til hvad der skal til for at stå godt ved en fremtidig udtagelse.
 • Trænere observerer spillerne i løbet af sæsonen og bruger det samlede indtryk såvel som udsigterne til udvikling i den kommende sæson i udvælgelsen.

2. Udvægelseskriterier
2.1. Basiskriterier

For at være i spil til eliteprogrammet og landsholdsudtagelse, skal spilleren forpligte sig til programmets karakter:

 • Du har drømmen om at nå det højeste niveau inden for curling på verdensplan.
 • Du vil leve op til elite programmets værdier.
 • Du understøtter eliteprogrammets natur og principper.
 • Du respekterer trænernes/ledelsens beslutninger.
 • Du afsætter tid til aktiviteterne, som skitseret i sæsonplanen (generelt – specifikke datoer kan variere).
 • Du vil følge trænernes anvisninger og råd.
 • Du vil arbejde hårdt og målrettet.
 • Du ønsker at prioritere elitecurlingaktiviteter i dit liv. IKKE over uddannelse, men til tider over andre ting, du godt kan lide at lave i din fritid, herunder andre curlingaktiviteter.
 • Hvis du studerer eller arbejder, går du meget op i at planlægge omkring curlingaktiviteter. Du forstår, at det ikke er muligt at “puste og have mel i munden”.
 • Du følger planer, herunder fører træningsdagbog.
 • Du er åben for at spille med de andre spillere, der er i gruppen og klar til at hjælpe holdet med, hvad end det kræver – på og udenfor isen – for at få det bedste resultat til Danmark.
 • Du hjælper andre curlingspillere i programmet, så I forbedrer jer sammen.

2.2 Resultater

Resultater opnået de seneste 4 år ved internationale mesterskaber.

2.3 Proces og præstationsrelaterede kriterier

For de enkelte elementer er der ikke et facit.  Listen skal opfattes som checkpunkter, der kan bruges ved bedømmelsen af den enkelte spiller.

Generelt
Der vil blive afholdt personlige samtaler med alle spillere for at afklare personlige mål, mulighed for at investere den nødvendige tid etc.

Teknisk
Det tekniske niveau evalueres ved træningssamlinger og i kampsituationer.  Der afholdes test på isen (a la figurspil) og føres procenter ved udvalgte kampe.  Vi bruger videoanalyse ift evaluering af teknikken.
Checkpunkter:
● Fejning:
○ Bedømmelse af farten
○ Kommunikation: i samarbejde med den anden fejer
○ Fejning foran stenen
○ Vægt på kosten
○ Frekvens af fejetag
○ Længde og vinkel på fejetag og tæthed til stenen

● Sætning af sten
○ Slide med stenen på en lige linie inden release
○ Aktivt release (lige eller ind/ud)
○ Balance i slide’t uden støtte på kosten
○ Fartkontrol

● Vilje og evne til at ændre tekniske aspekter for at standardisere på tværs i gruppen/teamet

Strategisk
Evalueres ved kampe eller kamplignende situationer til træning. Video evaluering benyttes.
Checkpunkter:
● Generel strategiforståelse

● Skipning:
○ At lave en gameplan baseret på egne styrker, modstanden og isforholdene
○ Endeplaner
○ Kalde det rigtige skud: analyse af situationen og balance mellem risiko/belønning.
○ Tage beslutninger.
○ At give den rigtige is til spilleren
○ Line call

● Evaluer situationer: på isen og efter kampen uden for isen.

Fysisk
Det forventes, at der trænes fysisk i løbet af sæsonen efter en lagt plan, der passer med turneringsaktiviteterne. Der ydes hjælp til planlægningen om det ønskes. Der afholdes 3 fysiske tests om året: maj, august og december, hvor der er opstillet minimumskrav. Kan man ikke opfylde minimumskravene skal man forbedre sig inden for en given tidsfrist.
Checkpunkter:
● Styrke
○ Præstere i forhold til testkrav

● Cardio
○ Præstere i forhold til testkrav

● Generelt
○ Gennemføre det planlagte træningsprogram
○ Lever sundt: søvn og ernæring, ryger ikke, og drikker kun alkohol med måde

Mentalt
Evalueres i både træning og konkurrence. herudover udfærdiges en personprofil som bruges som hjælp til at udtage holdet, beslutte positioner og arbejde med optimering af holdet.
Checkpunkter:
● Individuelle færdigheder
○ Præstation under pres
○ Kunne kontrollere følelser
○ God til at nulstille efter en dårlig oplevelse (3R model)
○ God til at være i “nuet” (koncentrationscirklen)
○ God til at tilpasse sig forandringer: villighed til at prøve nye ting og evne til at gøre det

● Lederevner
○ Support af teammedlemmer
○ Beslutningstagning
○ Feedback på en positiv måde

● Teamplayer færdigheder
○ Personlig profil matcher/balancerer med andre teammedlemmer for at skabe god teamdynamik. Bemærk: det handler ikke om at være “ens”.
○ Er en god holdkammerat
○ Er god til at tilpasse sig andre
○ Er god til at sætte holdet før dine egne behov: “hold først”
○ Respektfuld – også overfor konkurrenter
○ Åben og ærlig
○ Hjælpsom

2.4 Talent og færdigheder
Talent skal trænes, for at “virke” under pres på den store scene. Vi sigter efter at finde balancen mellem at vælge erfarne spillere også at prøve uerfarne spillere: Vi vil også se på talent og potentiale.
Til landshold vil vi udvælge de personer, der vil bidrage til et hold, der vil give de bedste resultater i forhold til de mål der er blevet sat. Det kunne være ved det næste mesterskab, men det kunne også være med det langsigtede mål i sigte (opbygning af et nyt hold).


3. Udvægelsesproces


Ansvarlig
Landstrænerne indstiller spillere til den sportslige ledelse, som foretager den endelige udvælgelse.
Der vil let være situationer, hvor trænere/ledere vil være inhabile i større eller mindre grad. For at imødekomme dette, er det intentionen at der altid er mindst 2 personer involveret i udtagelser og samtaler med spillere.

Kalender
Udtagelsen af spillere er angivet i forslag til sæsonkalender:
Sæsonkalender 2024-2025
Udtagelsestidpunkterne er tilpasset sæsonplanen.

Aktiviteter i udvælgelsesprocessen
Aktiviteter kan f.eks. indeholde:
Personlige og fortrolige samtaler med alle spillere for at forstå den enkeltes situation: mål, vilje til at investere tid, uddannelsesmæssig og arbejdsmæssig situation, udfordringer, ønske om udvikling etc.
Fysisk test: cardio og styrke.
Personprofil test: viden om den enkeltes personprofil for bedre at kunne sammensætte det rette hold og senere arbejde med at klarlægge roller adfærdsmønstre.
Tekniske øvelser på is, hvor den enkelte spiller vil skulle spille en række forskellige sten a la figurspil.
Video af de forskellige spilleres slide.
Test af fejeeffektivitet.
Spilsituationer.

De enkelte aktiviteter vil blive brugt i udvælgelses-øjemed, men også i forbindelse med den følgende udvikling.

Information efter udtagelse

● Vi vil kommunikere både direkte til spillerne og til klubberne om udtagelsen.
● Vi vil ikke motivere, hvorfor bestemte spillere er blevet udvalgt/ikke udvalgt frem for andre. Det vil skabe splid og sætte fokus på sammenligning af individer, frem for udtagelse af det bedste hold..
● Vi vil være konkrete omkring, hvad spillerne – udvalgte og ikke udvalgte – skal forbedre for at have den bedste chance for at blive udvalgt i fremtiden og også hjælpe med råd til, hvordan man træner for at opnå forbedringen.


Share