Den gode modtagelse

Den gode modtagelse er vigtig at have fokus på i en klub, da den har stor betydning for, hvordan nye medlemmer kommer til at trives i klubben. Modtagelsen kan have betydning for om medlemmer stopper eller fortsætter i sporten. En varm velkomst og de rigtige informationer om klubben kan hurtigt gøre de nye medlemmer til en del af fællesskabet.

Hvis I gerne vil arbejde med den gode modtagelse i jeres klub, så kommer her nogle forslag til, hvordan I kan begynde😊

  1. Overvej hvad der er vigtigt, når I skal byde et nyt medlem velkommen. Mærk efter, hvordan I selv gerne vil modtages – og hvad I selv ville vide, hvis I skulle indgå i en ny social sammenhæng. Overvej også hvad forskellige målgrupper har brug for (børn, forældre, nybegyndere, motionister etc.).
  2. Har I både ”Praktiske informationer”, ”Om aktiviteterne”, ”Det sociale liv i klubben” ”Frivillige tjanser” osv. med i jeres overvejelser?
  3. Vælg en strategi for, hvordan det nye medlem skal modtages. Skal der udleveres en velkomstfolder med informationer? Skal det nye medlem have en personlig velkomst/kontaktperson? Eller skal folder og personlig velkomst kombineres? Skal der være en særlig indkøringsperiode? Skal der stå noget på hjemmesiden? Andet?
  4. Ud fra disse overvejelser laver I en plan for, hvem der gør hvad og hvornår.

Til inspiration:

  • Personlig kontakt er altid godt. Det kan være svært at komme udefra og skulle ind i en ny gruppe.
  • Tag en god snak med de nye medlemmer om, hvem de er, hvad de er gode til, hvad de brænder for og hvad de evt. kunne tænke sig at give en hånd med i klubben.
  • Tag hånd om børnenes forældre, når der kommer nye børn til klubben. Forældre engagerer sig gerne i deres børns idræt og tager ofte gerne en tørn i klubben.
  • Udpeg evt. udøvere på de forskellige hold som introvejledere, så det nye medlem altid har én at henvende sig til.
Share