Fokus på det sociale fællesskab

Formål: Foruden at have fokus på det sociale fællesskab i sommerpausen, så er det også vigtig at lave have fokus på dette i sæsonperioden, da erfaring viser at relationer fastholder.

Format: I kan med fordel spørge jeres medlemmer, hvad der kunne være sjovt at lave i klubben. Her kommer der ligeledes nogle forslag:

  • Det kan være så simpelt, som at tage en sodavand eller øl efter træning
  • Have én gang om ugen eller måneden hvor der er spisning før eller efter træning
  • I kan lave en klubaften med forskellige indslag, der kan holdes en klubfest i klubben, eller holde en temaaften i forbindelse med de forskellige højtider
  • I kan også deltage i/arrangere forskellige almene kurser om idræt f.eks. idrætsskader, idrætsmassage mm.

Økonomi/ressourcer: I skal vurdere de frivilliges kompetencer, kan de sættes i spil på en god måde? Hør derfor om der er nogen i klubben, der har en god idé til et arrangement. Derudover skal der bruges penge til de sociale tiltag, derudover kan noget også være brugerbetaling 😊

Share