Tag en ven med træningsaften

Formål: Formålet er at rekruttere og fastholde børn, unge og voksne ved at skabe aktiviteter i hallen. Vi ved af erfaring, at den bedste måde at rekruttere ny medlemmer på er gennem de nuværende medlemmer. Den åbne mulighed for – og opfordring til – at tage en ven med er fordelagtig ift. rekruttering, da der er færre barrierer ved at starte op i en forening, hvor man har en social kontakt i forvejen. Det skaber ligeledes et fokus på den sociale del af sporten, som kan styrke fastholdelsen af nuværende medlemmer.

Format: Det kan være én gang om måneden, én gang om året eller hvad der passer den specifikke klub. Træningen skal udformes så alle kan deltage uanset niveau. Der kan med fordel inkorporeres sjove curlingspil – se curling kick-off materialet. Fokus er i høj grad på sociale aktiviteter. Derudover kan der være spisning inden eller efter træning alt efter tidspunktet. Dette er med til at styrke det sociale samvær.

Økonomi/ressourcer

  • Frivillige der har lyst til at stå for træningsaftenen så alle kan være med uanset niveau
  • Ledig Istid
  • Forplejning – mad eller sodavand før eller efter træningen. Der kan være brugerbetaling her
Share