Jysk-Fynsk Mesterskab 2020-2021

Jysk-Fynsk Mesterskab 2020-2021

Dansk Curling Forbund inviterer til Jysk-Fynsk Mesterskab for sæsonen 2020-2021

Jysk-Fynsk Mesterskab er for alle spillere fra klubber på Fyn og i Jylland, og du kan også deltage, selvom du er forholdsvis ny i sporten. Mesterskabsturneringen samler både nye og rutinerede spillere, der mødes for at spille kampe, konkurrere og samtidig nyde det sociale samvær på og uden for banen.
 
Læs mere om turneringen og hold dig opdateret på www.jyskfynskmesterskab.dk.
 
I sæsonen 2020-2021 vil der være 5 spilledage :

  • 26. september 2020 i Vojens kl. 9.00-17.00
  • 5. december 2020 i Odense kl. 9.00-17.00   
  • 16. januar 2021 i Aarhus kl. 9.00-17.00  
  • 20. februar 2021 i Frederikshavn kl. 9.00-17.00    
  • 21. marts 2021 i Esbjerg, hele dagen

Hvert hold spiller 3 kampe på hver af de første 4 spilledage og 2-3 kampe på den afsluttende spilledag, hvor spille­pro­gram­met kommer til at afhænge af antallet af tilmeldte hold. Alle kampe spilles over 7 ender og efter retningslinjerne, der kan downloades her: Retningslinjer, Jysk-Fynsk 2020-2021
Der kan tilmeldes hold med op til 5 personer på holdkortet. Til hver spilledag skal minimum 3 spillere være fra dette holdkort, mens den 4. spiller kan vælges frit (alle spillere skal dog naturligvis være medlemmer af en klub og dermed af DCuF). Hvis der stilles med under 3 spillere fra holdkortet, er der tale om et nyt hold, og point optjent på tidligere spilledage overføres derfor ikke. Det tilrådes derfor, at man udnytter muligheden for at skrive 5 personer på.    

 
Holdet kan deltage i en eller flere af de 5 spilledage, der afvikles som individuelle turneringer med præmier til dagsvinderne. Som noget nyt i denne sæson er der mulighed for, at op til 10 hold kan forhåndstilmelde sig alle spilledagene. Pladserne fordeles, så hver af de jyske og fynske klubber kan få minimum ét hold blandt de forhåndstilmeldte. Der er desuden indført fast begrænsning på antallet af deltagende hold på de enkelte spilledage. Se mere i retningslinjerne.
 
For hver spilledag tildeles et hold point for antal vundne kampe (à 2 point) og antal uafgjorte kampe (à 1 point) samt placeringen på dagen (10, 9, 8, 7, …, 0 point). Holdets point for de enkelte spilledage lægges sammen, og på sidste spilledag kåres de samlede guld-, sølv- og bronzemedaljevindere, og mesterholdet får overrakt forbundets vandrepokal.
 
Formålet med turneringen er:

  • At spille kampe og konkurrere på breddeniveau
  • At nye og rutinerede curlere kan hygge sig sammen og udveksle erfaringer
  • At skabe aktivitet i klublivet, hvor curlere kan mødes på kryds og tværs

 
Tilmelding og deltagergebyr  
 
Tilmelding til første spilledag samt forhåndstilmelding til alle 5 spilledage foretages senest den 16. september via www.jyskfynskmesterskab.dk. Her oplyses holdnavn, klub(ber) og navne på de op til 5 spillere. Tilmelding til de øvrige spilledage foretages på samme måde senest 10 dage før den pågældende dag. 
 
Forhåndstilmelding til alle 5 spilledage koster 350 kr., som skal overføres via MobilePay samtidig med tilmeldingen.
Deltagelse i en enkelt spilledag koster 75 kr. pr. hold. Beløbet afregnes kontant eller med MobilePay på spilledagen.    
 
Den sidste spilledag afsluttes med hyggelig fællesspisning, hvortil der opkræves et beløb på ca. 150 kr. pr. spisende spiller eller gæst. På de øvrige spilledage sørger man selv for forplejning, som eventuelt kan tilbydes gennem den arrangerende klub.
 
Eventuelle spørgsmål rettes til DCuF-repræsentant Mikkel Juul Larsen på mikkel.jl@gmail.com.
 
Vi vil opfordre alle vestdanske klubber til at deltage og få nogle hyggelige mesterskabstimer på isen!

Share