Holdsport – det skal være nemmere at være klub

Holdsport – det skal være nemmere at være klub

Den nye strategiperiode for Dansk Curling Forbund 2022-2025 er i fuld gang, og derfor også en række spændende initiativer.

Dansk Curling Forbund arbejder for at gøre det lettere at være klub. Vi har i samarbejde med Holdsport udviklet en platform, så den tilgodeser nye tendenser og behov. Vi ved, at nogle af curlingklubberne allerede benytter sig af Holdsport, og at nogle klubber benytter andre systemer.

Vi håber dog, at I alle har lyst til at være med på Holdsport-rejsen, og at I vil tage godt imod de nye tiltag, så vi i fællesskab kan styrke curlingsporten.

I nedenstående afsnit kan I læse om fordelene ved Holdsport samt forbundsparaplyen. Derudover har vi prøvet at besvare bekymringer og spørgsmål, som vi har fået i dialogen med forskellige klubber.    


Hvorfor er det en god idé at bruge Holdsport i jeres klub?

Holdsport er et stærkt administrativt klubværktøj, der kan være med til at gøre jeres arbejdsgange i klubben lettere og derved frigive hænder til andre opgaver. Der er rigtige mange smarte funktioner og af dem vil vi gerne fremhæve følgende:

 • Det bliver lettere at kommunikere internt i klubben via både mail, sms og push beskeder
 • Flere muligheder for forskellige typer af kontingentopkrævninger med mulighed for automatisk CFR-indberetning
 • Det bliver lettere at holde styr på medlemmerne, samt hvem der kommer til træning og kamp
 • Der kan oprettes interne klub-events med og uden betaling
 • Medlemsflow med mulighed for trivselsmåling

Hvorfor vil forbundet have en forbundsparaply?

Viden om medlemmer og god kommunikation er nøglen til et godt og tættere samarbejde. Hvis vi som forbund skal blive bedre til at hjælpe vores klubber (jer), så er vi nødt til at få en bedre forståelse (data) af klubberne og en ekstra og bedre kommunikationskanal, end dem vi har i dag. Det kan vi få gennem Holdsport med oprettelsen af en forbundsparaply. Med denne forbundsparaply kan vi fremover:

 • Kommunikere mere direkte med de relevante målgrupper (f.eks. information om trænerkurser udbydes til trænere) med henblik på at aflaste klub-kontaktpersoner
 • Få indblik i og blive klogere på det generelle medlemsflow (CFR er altid et år bagud og statisk). 
 • Gennem automatiske trivselsundersøgelser kunne forudsige sandsynligheden for fastholdelse i klubberne
 • Få vores egen eventportal til forbundsaktiviteter som f.eks. tilmelding til repræsentantskabsmøde, sommercamps og kurser. OBS: portalen vil også fungere for ikke Holdsport-brugere
 • Blive bedre i stand til at hjælpe klubberne

FAQ

Hvorfor skal mine medlemmers trivselsmålinger lande hos forbundet og ikke i klubbestyrelsen?

 • For at sikre anonymiteten i trivselsmålingen skal der være en vis mængde svar før data kan betegnes som anonyme. Derfor er klubberne blændet indtil der er tilstrækkelige data. Der skal ligeledes en vis mængde data til, før vi kan benytte data til at sige noget generelt om klubben og lave udvikling. Herefter vil klubberne altid kunne få udleveret data ved at kontakte udviklingskonsulenten.

Hvorfor er det interessant at se på medlemsflowet?

 • Vi undersøger medlemsflowet, dvs. hvor mange medlemmer, der meldes ind og hvor mange der meldes ud, med henblik på at kunne hjælpe klubberne med at sætte ind det rigtige sted. Hvis man f.eks. er dygtig til at rekruttere, men ikke bliver flere, så skal vi kigge på fastholdelsen.

Hvad hvis min klub ikke vil være med?

 • Så kontakter I udviklingskonsulenten, som sørger for at forbundet bliver blændet for jeres data og I vil fortsat have mulighed for at benytte holdsport, som I plejer.

Kommer forbundet til at “spamme” vores medlemmer?

 • Vi er opmærksomme på at medlemmerne ikke skal overbelastes med irrelevant information. Hensigten med dette er, at vi netop kan begrænse informationen til de personer, som har brug for den. F.eks. målrette et trænerkursus til trænere eller lign. Vi er dog tidligt i processen, så brugen af direkte kommunikation skal selvfølgelig evalueres og udvikles løbende.

Er det svært at komme med på holdsport?

 • Det kan ikke undgås, at det tager tid at blive flyttet over eller komme i gang, men din klub vil blive bakket op af holdsports supportteam i hele processen og udviklingskonsulenten vil ligeledes stå til rådighed i det omfang, det er relevant. Der vil desuden blive kørt webinarer, der introducerer og opkvalificerer brugen af holdsport. Ambitionen er, at det skal være lettere at drive forening og det mener vi at det bliver, når man er oprettet.
Share