Ændringer i datoer for mesterskaber

Ændringer i datoer for mesterskaber

Turneringsudvalget har behandlet et forslag om at lave nogle justeringer på datoerne for udvalgte danmarksmesterskaber i sæsonen 2023/2024. Efter at have forhørt sig om mulighederne hos klubberne, samt allerede tilmeldte hold til de implicerede danmarksmesterskaber, har turneringsudvalget godkendt beslutningen om at ændre datoerne for Dame DM, Junior DM og Mixed Doubles DM.

De nye datoer for de tre mesterskaber bliver:

DM Mixed Doubles – 09/02-2024 – 11/02-2024 (Tidligere uge 14) – Hvidovre Curling Club

DM Junior – 08/03-2024 – 10/03-2024 (Tidligere uge 12) – Hvidovre Curling Club

DM Damer – 05/04-2024 – 07/04-2024 (Tidligere uge 6) – Gentofte Curling Club

Her kan du se og downloade den ændrede Sæsonindbydelse.

Turneringsudvalget skriver:
– Vi ved at der kan være forskellige holdninger til ovenstående og der har været gode argumenter for og imod beslutningen. Turneringsudvalget har behandlet sagen efter en vurdering af helhedsbilledet og med medlemmerne af Dansk Curling Forbunds interesser i fokus, samt et udgangspunkt om at Dansk Curling Forbund ønsker så stor deltagelse ved danske mesterskaber som muligt.

Ændringerne skyldes implikationer med sæsonkalenderen som konsekvens af flytningen af flere internationale turneringer. Dette har blandt andet medført at Junior DM har været i fare for ikke at kunne afvikles da turneringen var landet oveni den store NJCT afslutningsturnering, hvor det er forventet at vi vil have flere danske juniorhold tilmeldt.

En anden stor international turnering var landet oven i DM i Mixed Doubles, hvor der også er forventninger om dansk deltagelse for et eller flere hold. Derfor er DM Damer og DM Mixed Doubles blevet flyttet rundt.

Turneringsudvalget vil, sammen med andre relevante udvalg, kigge ind i hvordan vi kan undgå et lignende scenarie fremover.

Tilmeldingsfristen til Mixed Doubles DM er blevet forlænget med en uge svarende til den normale 3-ugers regel. Se opdaterede sæsonindbydelse for mere information.

En stor tak skal endnu engang lyde til klubberne for deres kontinuerlige fleksibilitet og bidrag til afviklingen af danske mesterskaber.

Skulle der være spørgsmål angående overstående kan turneringsudvalget kontaktes på holtermann@curling.dk.

Share