Det kommende elite set-up i DCUF

Invitation til dialogmøde den 19.06.18 i Idrættens Hus, Brøndby.

Som I måske har hørt, har Team Danmark sat samarbejdet med Dansk Curling Forbund på ”standby”.  Det skyldes dels resultater, men faktisk i højere grad potentialet for resultater fremadrettet:

 Er der spillere som ”vil det nok” til at sætte curling øverst på agendaen?

  • Hvordan sikrer DCUF uddannede trænere?
  • Hvordan sikrer DCUF at de bedste hold deltager ved mesterskaber (den gamle snak om udtagelse vs. at man spiller sig til deltagelse)
  • Hvordan sikrer vi, at den sportslige ledelse kan træffe beslutninger uden indblanding af det politisk organ (bestyrelsen/eliteudvalget)
  • …..etc.

Mange af punkterne er ”gamle”, mei også super relevante i dag i en curlingverden, hvor udviklingen går meget stærkt.

 DCUF har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til en fremtidig elitestrategi.  Det skal være en elitestrategi, som er uafhængig af Team Danmark.  Ikke at vi ikke vil samarbejde med Team Danmark – det vil vi rigtig gerne – men det vi gør skal også virke, nå vi samarbejder med Team Danmark.

Som startskud til dette arbejde indkaldes til dialogmøde:

Tirsdag den 19.06.18 kl. 19.00 i Idrættens Hus, Brøndby
IKC, Hus A, 3. sal – det store mødelokale.

Alle som har interesse for elitearbejdet er velkomne til at deltage.  Specielt eksisterende og kommende elitespillere, samt klubrepræsentanter vil være meget velkomne.

 Agenda:

  1. Orientering status på elitecurling internationalt i dag
  2. Debat omkring fremtidens elitecurling

På mødet deltager følende personer fra DCUF:

 Henrik Christoffersen, Formand
Ulrik Schmidt, Sportschef
Martin Uhd Grønbech, Eliteudvalget

Share