Tidligere formand for Dansk Curling Forbund er gået bort

Vi har med sorg modtaget besked om, at Bent Krause, i går, er afgået ved døden.

Bent var en betydningsfuld person for dansk curling, og besad bl.a. rollen som formand for Dansk Curling Forbund. Foruden sit engagement i forbundet, så var Bent et stort aktiv  for lokalmiljøet omkring Hvidovre.

I 1971 var Bent medstifter af Hvidovre Curling Club, hvorefter han besad posten som formand fra 1971 til 1974.

Da Hvidovre Curling Club i 1980 blev valgt til at afholde Europamesterskaberne for første gang, var det Bent, der tog rollen som formand for organisationskomiteen. Det samme gjorde han 6 år senere, da Hvidovre Curling Club i 1986, igen blev valgt til at afholde Europamesterskaberne.

Bent var æresmedlem af Hvidovre Curling Club og blev 86 år.

 

Henrik Christoffersen
Formand
Dansk Curling Forbund

Share