Generalforsamling 2019

Til alle klubber tilknyttet Dansk Curling Forbund

I inviteres hermed til årets Generalforsamling, som beskrevet i forbundets vedtægter. I år vil Generalforsamlingen blive afholdt;

Søndag den 19. maj 2019 kl. 11.00
Generalforsamlingen afholdes som sidste år, i Idrættens Hus, Brøndby.

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af fuldmagt(er)
  3. Optagelse af nye klubber
  4. Årsberetning v/ Formanden, Henrik Christoffersen
  5. Regnskab v/ Kasserer, Tobias Rasmussen
  6. Budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år. v/ Kasserer, Tobias Rasmussen
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelse – Se nedenfor bilag
  9. Valg udenfor bestyrelsen – Se nedenfor bilag
  10. Eventuelt

Forbundet inviterer på frokost, så i den forbindelse ønsker vi en tilbagemelding på hvem der deltager på mødet, senest den 5. maj 2018.

Tilmelding kan ske ved at klikke her.

Share