Generalforsamling 2020 – Ny dato!

Til alle klubber tilknyttet Dansk Curling Forbund
 
I inviteres hermed til årets Generalforsamling, som beskrevet i forbundets vedtægter. I år vil Generalforsamlingen blive afholdt;

Søndag den 21. juni 2020 kl. 11.00
Generalforsamlingen afholdes som sidste år, i Idrættens Hus, Brøndby.

BEMÆRK:

Ifølge forbundets vedtægter, skal generalforsamlingen indkaldes otte uger før afholdelse. Med denne indkaldelse er der kun fire ugers varsel, men vi håber på forståelse for denne helt unikke situation. Skulle der være nogen som ikke kan acceptere det kortere varsel, bedes dette oplyst til formand, Henrik Christoffersen på e-mail henrik@curling.dk, hurtigst muligt.

Øvrige tidsfrister er som beskrevet i vedtægterne, hvilket bl.a. betyder, at der senest den 7. juni – to uger før generalforsamlingen – vil blive udsendt endelig dagsorden sammen med bestyrelsens skriftlige beretning, årsrapporten inkl. det reviderede regnskab, budget, indkomne forslag samt evt. kandidater på valg.

Deltager-antal
Selvom vi forventer at forsamlingsforbuddet hæves, så er det uklart om afstandskravene i forsamlinger ændres fra den nuværende ene meter. Derfor vil der være et begrænset antal mulige deltagere ved generalforsamlingen og vi er nødsaget til at bede om, at hver klub stiller med maksimalt to repræsentanter.

Skulle der være nogen der gerne vil observere generalforsamlingen, men deltager uden stemmeret, så vil det være en stor hjælp, hvis der skrives “observatør” efter navnet i tilmeldingsformularen. Hvis der ikke er plads pga. afstandskrav og forsamlingsforbud, vil du blive kontaktet. Først til mølle.

Tilmelding
Idet vi ikke har ubegrænsede pladser ved årets generalforsamling, så er tilmelding nødvendig. Tilmelding sker ved at klikke på nedenstående link. Én tilmelding pr. person. Ikke tilmeldte personer får kun adgang til generalforsamlingen, hvis der er plads ift. afstandskrav og forsamlingsforbud.

Tilmelding sker ved at klikke her: Tilmelding til DCuF Generalforsamling 2020.

Bemærk: Du skal tilmelde dig, også selvom du eventuelt allerede har tilmeldt dig, til en af de tidligere udmeldte generalforsamlinger.

Årsrapport, inkl. ledelsesberetning, årsregnskab, budget samt personer på valg etc. er udsendt pr. e-mail søndag 7. juni 2020.
Disse er ligeledes at finde i medlemsgruppen på Facebook: “Dansk Curling Forbund – For medlemmer af en dansk curling klub”. Disse kan yderligere rekvireres ved henvendelse til formand Henrik Christoffersen på henrik@curling.dk

 
 Dagsorden ifølge vedtægter:

I relation til dagsordenen bemærkes følgende;

a) Generalforsamlingen besluttede i 2019, at ændre vedtægterne §10.
Ændringen betyder at alle klub formænd, der ønsker at gøre brug af klubbens stemmer ved generalforsamlingen, på e-mail, skal orientere forbundets sekretær (Rikke Jensen, rikke@curling.dk) samt formand (Henrik Christoffersen, henrik@curling.dk) om hvem der forvalter klubbens stemmer. Denne orientering skal være ovennævnte i hænde senest 24 timer før generalforsamlingen.

b) Generalforsamlingen besluttede i 2019, at ændre vedtægterne §12, stk. 7.
Ændringen betyder, at der ikke skal vælges en juniorrepræsentant. Til gengæld skal der vælges en kasserer.

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af fuldmagt(er)
 3. Optagelse af nye klubber
 4. Beretning v/ formand, Henrik Christoffersen
 5. Regnskab v/ kasserer, Tobias Rasmussen
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
  1. Formand (ulige år)
  2. Kasserer (lige år)
  3. Repræsentant for København, Frederiksberg og Amager (ulige år)
  4. Repræsentant for Region Hovedstaden/øvrige Sjælland (lige år)
  5. Repræsentant for Region Syddanmark (ulige år)
  6. Repræsentant for Region Nord- og Midtjylland (lige år)
  7. Bestyrelsesmedlem (lige år)
  8. Bestyrelsesmedlem (ulige år)
  9. Bestyrelsesmedlem (lige år)
  10. Bestyrelsesmedlem (ulige år)
 8. Valg udenfor bestyrelsen
  1. 1. suppleant til bestyrelsen (lige år)
  2. 2. suppleant til bestyrelsen (ulige år)
  3. 1 revisor (hvert år)
  4. 1 revisorsuppleant (hvert år)
  5. 1 Ekstern revisor (hvert år)
  6. Formand for Ordensudvalget (lige år)
  7. 2 menige medlemmer til Ordensudvalget (lige år)
  8. 2 menige medlemmer til Ordensudvalget (ulige år)
  9. 1. suppleant til Ordensudvalget (lige år)
  10. 2. suppleant til Ordensudvalget (ulige år)
 9. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
 10. Budget v/ kasserer, Tobias Rasmussen
 11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen .

Share