Generalforsamling 2018

 

Til alle klubber under Dansk Curling Forbund

I inviteres hermed til årets Generalforsamling, som beskrevet i forbundets vedtægter. I år vil Generalforsamlingen blive afholdt;

Søndag den 27. maj 2018 kl. 11.00
Generalforsamlingen afholdes som sidste år, i Idrættens Hus, Brøndby.
Lokale: ”Gunnar Nu 3”

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  1. Godkendelse af fuldmagt(er)
  1. Optagelse af nye klubber
  1. Årsberetning v/ Formanden, Henrik Christoffersen
  1. Regnskab v/ Kasserer, Freddy Frederiksen
  1. Budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år. v/ Kasserer, Freddy Frederiksen
  1. Behandling af indkomne forslag
  1. Valg af bestyrelse

 

a) Formand (ulige år) Henrik Christoffersen – IKKE PÅ VALG
b) Repræsentant for København, Frederiksberg og Amager (ulige år) Kirsten Jensen – IKKE PÅ VALG
c) Repræsentant for Region Hovedstaden/øvrige Sjælland (lige år)  IKKE BESAT – PÅ VALG
d) Repræsentant for Region Syddanmark (ulige år) IKKE BESAT – IKKE PÅVALG
e) Repræsentant for Region Nord- og Midtjylland (lige år) IKKE BESAT – PÅ VALG
f) Bestyrelsesmedlem (lige år) Freddy Frederiksen – GENOPSTILLER
g) Bestyrelsesmedlem (ulige år) Martin Uhd – IKKE PÅ VALG
h) Bestyrelsesmedlem (lige år) Ulrik Damm – GENOPSTILLER IKKE
i) Bestyrelsesmedlem (ulige år) Per Christensen – IKKE PÅ VALG
j) Repræsentant for juniorer (lige år) Jens Eeg Ellitsgaard – GENOPSTILLER

 

  1. Valg udenfor bestyrelsen
a) Suppleant til bestyrelsen (lige år) Kim Dupont – UVIST OM GENVALG ØNSKES
b) Suppleant til bestyrelsen (ulige år) Klaus Walther Rasmussen – IKKE PÅ VALG
c) 1 revisor (hvert år) Bent Sørensen – GENOPSTILLER
d) 1 revisorsuppleant (hvert år) Christian Thune – UVIST OM GENVALG ØNSKES
e) 1 Ekstern revisor (hvert år) DIF’s Revisionsselskab EY – PÅ VALG
f) Formand for Ordensudvalget (lige år) John Andersen – UVIST OM GENVALG ØNSKES
g) 2 menige medlemmer til Ordensudvalget (lige år) Gert Larsen – UVIST OM GENVALG ØNSKES

Gert Andersen – GENOPSTILLER

h) 2 menige medlemmer til Ordensudvalget (ulige år) Bent Sørensen – IKKE PÅ VALG

Arne Andersen – IKKE PÅ VALG

i) Suppleant til Ordensudvalget (lige år) Anne Bradley – GENOPSTILLER
j) Suppleant til Ordensudvalget (ulige år) Anders Reck-Magnussen – IKKE PÅ VALG
  1. Eventuelt

 

TILMELD DIG HER

Share