Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Til alle klubber tilknyttet Dansk Curling Forbund
 
I inviteres hermed til årets Generalforsamling, som beskrevet i forbundets vedtægter. I år vil Generalforsamlingen blive afholdt;
 
 

Søndag den 9. maj 2021 kl. 11.00
Generalforsamlingen afholdes som sidste år, i Idrættens Hus, Brøndby.


BEMÆRK:

DCuF’s generalforsamling skal ifølge vedtægterne være afholdt inden udgangen af maj måned. Henset til den aktuelle situation omkring Coronavirus, COVID-19, forbeholder DCuF sig retten til at flytte generalforsamlingen til et tidspunkt der ligger efter maj måned. DCuF følger i øvrigt anvisninger fra myndighederne og Danmarks Idrætsforbund.

 
Generalforsamlingen vil i år blive streamet via Teams. Det vil dog ikke være muligt hverken at stemme, melde sit kandidatur, stille spørgsmål eller på anden vis interagere med generalforsamlingen. Bemærk, at link vil blive udsendt til de tilmeldte kort før generalforsamlingen – dermed er tilmelding påkrævet, og kan ske via link nederst i denne indkaldelse.

Bemærk, at deadline for indkomne forslag, jvf. vedtægterne er fire uger før generalforsamlingen.
Det vil sige, at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 11. april 2021.

Forbundet arrangerer et online TEAMS, dialogmøde, onsdag den 7. april 2021, kl. 19.00, hvor det vil være muligt, at drøfte forslag til behandling på generalforsamlingen. Datoen er tidsnok til, at forslag kan nås at blive tilrettet, inden deadline for indkomne forslag. Mødelink vil blive udsendt kort før mødestart.

Ønsker man at stille et forslag, så opfordrer bestyrelsen kraftigt til, at man orienterer formanden (henrik@curling.dk) herom, senest den 5. april 2021, således at der kan sikres dialog-tid ved dialogmødet, fremfor en længere debat på selve generalforsamlingen. Bestyrelsen gør samtidig opmærksom på, at såfremt der måtte indkomme mange forslag, som ikke kan drøftes på dialogmødet, så vil der blive arrangeret endnu et dialog-møde, inden generalforsamlingen.

Tilmelding til dialog-mødet findes nedenfor, sammen med tilmelding til generalforsamlingen.


Dagsorden ifølge vedtægter:

I relation til dagsordenen bemærkes, at generalforsamlingen i 2019 besluttede, at ændre vedtægterne §10.
Ændringen betyder at alle klub formænd, der ønsker at gøre brug af klubbens stemmer ved generalforsamlingen, på e-mail, skal orientere forbundets sekretær (Rikke Jensen, rikke@curling.dk) samt formand (Henrik Christoffersen, henrik@curling.dk) om hvem der forvalter klubbens stemmer. Denne orientering skal være ovennævnte i hænde senest 24 timer før generalforsamlingen.
 

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af fuldmagt(er)
 3. Optagelse af nye klubber
 4. Beretning v/ formand, Henrik Christoffersen
 5. Regnskab v/ kasserer, Tobias Rasmussen
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse 
  1. Formand (ulige år)
  2. Kasserer (lige år)
  3. Repræsentant for København, Frederiksberg og Amager (ulige år)
  4. Repræsentant for Region Hovedstaden/øvrige Sjælland (lige år)
  5. Repræsentant for Region Syddanmark (ulige år)
  6. Repræsentant for Region Nord- og Midtjylland (lige år)
  7. Bestyrelsesmedlem (lige år)
  8. Bestyrelsesmedlem (ulige år)
  9. Bestyrelsesmedlem (lige år)
  10. Bestyrelsesmedlem (ulige år)
 8. Valg udenfor bestyrelsen 
  1. 1. suppleant til bestyrelsen (lige år)
  2. 2. suppleant til bestyrelsen (ulige år)
  3. 1 revisor (hvert år)
  4. 1 revisorsuppleant (hvert år)
  5. 1 Ekstern revisor (hvert år)
  6. Formand for Ordensudvalget (lige år)
  7. 2 menige medlemmer til Ordensudvalget (lige år)
  8. 2 menige medlemmer til Ordensudvalget (ulige år)
  9. 1. suppleant til Ordensudvalget (lige år)
  10. 2. suppleant til Ordensudvalget (ulige år)
 9. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
 10. Budget v/ kasserer, Tobias Rasmussen
 11. Eventuelt


I forbindelse med generalforsamlingen byder forbundet på frokost til de fremmødte, forudsat det er muligt henset til gældende retningslinjer fra myndighederne samt interne retningslinjer for Idrættens Hus.

Tilmelding

Tilmelding til generalforsamling, inklusiv livestream via Teams: KLIK HER

Tilmelding til dialog-møde, onsdag 7. april 2021: KLIK HER

Share