Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023


Til alle klubber tilknyttet Dansk Curling Forbund.
 
I inviteres hermed til årets Generalforsamling, som beskrevet i forbundets vedtægter. I år vil Generalforsamlingen blive afholdt Søndag den 14. maj 2023 kl. 11.00.

Generalforsamlingen afholdes i år i:

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Tilmelding er påkrævet!

Forslag til behandling
Deadline for indkomne forslag er, jvf. vedtægterne, fire uger før generalforsamlingen. Det vil sige, at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 16. april 2023.

Ønsker man at stille et forslag, så opfordrer bestyrelsen kraftigt til, at man orienterer formanden (henrik@curling.dk) herom hurtigst muligt. Såfremt bestyrelsen finder det relevant og det er f.eks. tids- og ressourcemæssigt muligt, kan der på baggrund af forslagene blive indkaldt til et dialog-møde, eventuelt online.


Dagsorden ifølge vedtægter

I relation til dagsordenen bemærkes, at generalforsamlingen i 2019 besluttede, at ændre vedtægterne §10.

Ændringen betyder at alle klub formænd, der ønsker at gøre brug af klubbens stemmer ved generalforsamlingen, på e-mail, skal orientere forbundets sekretær (Rikke Jensen, rikke@curling.dk) samt formand (Henrik Christoffersen, henrik@curling.dk) om hvem der forvalter klubbens stemmer.

Denne orientering skal være ovennævnte i hænde senest 24 timer før generalforsamlingen, altså 13. maj 2023 kl. 11.00.

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af fuldmagt(er)
 3. Optagelse af nye klubber
 4. Beretning v/ formand, Henrik Christoffersen
 5. Regnskab v/ kasserer, Tobias Rasmussen
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
  1. Formand (ulige år)
  2. Kasserer (lige år)
  3. Repræsentant for København, Frederiksberg og Amager (ulige år)
  4. Repræsentant for Region Hovedstaden/øvrige Sjælland (lige år)
  5. Repræsentant for Region Syddanmark (ulige år)
  6. Repræsentant for Region Nord- og Midtjylland (lige år)
  7. Bestyrelsesmedlem (lige år)
  8. Bestyrelsesmedlem (ulige år)
  9. Bestyrelsesmedlem (lige år)
  10. Bestyrelsesmedlem (ulige år)
 8. Valg udenfor bestyrelsen
  1. 1. suppleant til bestyrelsen (lige år)
  2. 2. suppleant til bestyrelsen (ulige år)
  3. 1 revisor (hvert år)
  4. 1 revisorsuppleant (hvert år)
  5. 1 Ekstern revisor (hvert år)
  6. Formand for Ordensudvalget (lige år)
  7. 2 menige medlemmer til Ordensudvalget (lige år)
  8. 2 menige medlemmer til Ordensudvalget (ulige år)
  9. 1. suppleant til Ordensudvalget (lige år)
  10. 2. suppleant til Ordensudvalget (ulige år)
 9. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
 10. Budget v/ kasserer, Tobias Rasmussen
 11. Eventuelt


Frokost
I forbindelse med generalforsamlingen byder forbundet på frokost til de tilmeldte fremmødte.


Tilmelding

Tilmelding til generalforsamling: KLIK HER

Share